ανάχωμα, προστατευτικό


ανάχωμα, προστατευτικό
Έργο κατά μήκος των δύο όχθων ενός ποταμού, που έχει προορισμό τη ρύθμιση της απορροής του και την αποφυγή ζημιών στην παραποτάμια περιοχή και στις γειτονικές ζώνες. Τα π.α. είναι χωμάτινα και κατασκευάζονται από υλικά που λαμβάνονται από τα πρανή της κοίτης του ποταμού (δανειοθάλαμοι). Η κλίση των πρανών του π.α. ποικίλλει ανάλογα με τη φύση του υλικού, γίνεται όμως μικρότερη στο εξωτερικό μέρος. Στο πάνω μέρος του π.α. κατασκευάζεται πάντα ένας δρόμος. Το ύψος του έργου εξαρτάται από τις ανάγκες προστασίας, που καθορίζονται από την πλημμυρική μέγιστη παροχή του ποταμού (οπότε το κατασκευάζουν κατά ένα μέτρο ψηλότερο για ασφάλεια). Όταν το π.α. πρέπει να είναι πολύ ψηλό, ενισχύεται στο εξωτερικό μέρος με αναβαθμίδες, για να αντέχει περισσότερο. Κατά την κατασκευή τοποθετείται το υλικό σε λεπτά στρώματα διαδοχικά, που βρέχονται και συμπιέζονται χωριστά το καθένα. Συχνά χρειάζεται να γίνουν έργα για να προστατευτεί το π.α., ιδίως από τη διάβρωση. Χρησιμοποιούνται γι’ αυτό τον σκοπό διάφορα υλικά, είτε φυσικά (κροκάλες και αμμοχάλικο) είτε λατομικά (λίθοι και σκίρα), τα οποία τοποθετούνται στο πρανές προς το μέρος του ρεύματος, είτε μεταλλικά δίχτυα γεμάτα χαλίκια. Άλλοτε κατασκευάζουν πρόβολους, που καθώς προεξέχουν απομακρύνουν το ρεύμα από τις όχθες· έτσι αποφεύγονται οι ζημιές. Για τις μεγάλες πλημμύρες γίνεται πρόβλεψη ώστε να αυξάνεται το ύψος του π.α. και τοποθετούνται σάκοι με χώμα. Σε άλλες απρόβλεπτες περιπτώσεις λαμβάνονται ειδικά μέτρα με πολύπλοκα έργα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ολυμπία — Αρχαίο θρησκευτικό κέντρο στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπου υπήρχε περίφημο ιερό του Δία και όπου γεννήθηκαν και διεξάγονταν έως το 393 μ.Χ. οι Ολυμπιακοί αγώνες. Επί χίλια και πλέον χρόνια η Ο. υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένα ιερό: υπήρξε… …   Dictionary of Greek

  • Ολύμπια — Αρχαίο θρησκευτικό κέντρο στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπου υπήρχε περίφημο ιερό του Δία και όπου γεννήθηκαν και διεξάγονταν έως το 393 μ.Χ. οι Ολυμπιακοί αγώνες. Επί χίλια και πλέον χρόνια η Ο. υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένα ιερό: υπήρξε… …   Dictionary of Greek

  • γέφυρα — Τεχνικό έργο που εκτείνεται σε όλο το πλάτος ενός δρόμου, όταν διακόπτεται για ένα διάστημα η συνέχεια του αναχώματος, είτε εξαιτίας των εμποδίων που δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν, όπως είναι για παράδειγμα τα υδάτινα ρεύματα, μία χαράδρα ή οι …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.